Skip to product information
1 of 2

Various Artists - Saigon Supersound 1964-75 Volume 2

Various Artists - Saigon Supersound 1964-75 Volume 2

International
The product is out of stock
Regular price $52.00 AUD
Regular price Sale price $52.00 AUD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Saigon Supersound

A1 Carol Kim Sài Gòn 3:08
A2 Sơn Ca Khi Tình Yêu Đến 4:12
A3 Vân Sơn Cô Tây Đen 4:10
A4 Elvis Phương Loan Mắt Nhung 5:13
B1 Thanh Tuyền Con Gái Của Mẹ 3:38
B2 Thanh Thúy Trăng Mờ Bên Suối 4:22
B3 Phương Dung Khúc Hát Ân Tình 4:46
B4 Thanh Lan Sáng Rừng 4:46
C1 Sơn Ca Thôn Trăng Mở Hội Trăng Tròn 2:55
C2 Túy Phượng Xin Lễ Cưới Em 3:45
C3 Champagne Funky Do 3:02
C4 Hùng Cường & Mai Lệ Huyền Tại Anh Hay Tại Em 3:26
C5 Connie Kim Túp Lều Lý Tưởng 4:56
D1 Trường Hải Đường Lên Non 4:21
D2 Mai Lệ Huyền Nhớ Mình Anh Thôi 3:33
D3 Lệ Thu Mừng Nắng Xuân Về 3:07
D4 Phương Dung Những Đồi Hoa Sim 4:40
D5 Kích Động Nhạc AVT Lơ Thơ Tơ Liễu 5:22
View full details